Esminės mokymosi ir mąstymo procesų kognityvinės funkcijos